به دلیل تغییراتی در سیاست های شرکت فیلمسازی فرا نگاره ثمین در تاریخ 28 خرداد 1403 نام «مجله ویدیویی بام لرستان» به «گیشه نگار» تغیر کرد

برای ورود به سایت گیشه نگار از آدرس gishehnegar.ir استفاده کرده یا روی دکمه زیر کلیک نمایید